Več kot polovica spletnih uporabnikov večkrat dnevno na spletu English

Več kot polovica spletnih uporabnikov večkrat dnevno na spletu

Ljubljana, 13. maj 2013: Po zadnjih podatkih MOSS nekaj več kot 56 odstotkov slovenskih spletnih uporabnikov splet uporablja večkrat dnevno.

Po zadnjih podatkih MOSS splet večkrat dnevno uporablja 56,34 odstotka slovenskih spletnih uporabnikov, vsakodnevno 29,31 odstotka uporabnikov, 12,20 odstotka uporabnikov nekajkrat tedensko, 0,90 odstotka uporabnikov enkrat tedensko, 1,08 odstotka nekajkrat mesečno, najmanjši delež uporabnikov pa z 0,15 odstotki predstavljajo uporabniki, ki so na spletu enkrat mesečno.

Med uporabniki, ki so na spletu večkrat dnevno, je največ uporabnikov moškega spola v starostni skupini od 35 do 44 let.

Slika1: Pogostost uporabe spleta v odstotkih

Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ), v
obdobju 2013/2015 jo izvaja podjetje Gemius Adria.

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več