Spletni uporabniki v največji meri brskajo preko iskalnikov in iščejo novice English

Spletni uporabniki v največji meri brskajo preko iskalnikov in iščejo novice

Po zadnjih podatkih MOSS slovenski spletni uporabniki v starosti od 10 do 75 let najpogosteje zahajajo na splet za namen brskanja preko iskalnikov in dostopanja do novic, po priljubljenosti sledi poslušanje radia ali glasbe preko spleta.

Pogostejše dostopanje do spleta, ki se nanaša na uporabo spleta tedensko ali pogosteje, je v največji meri vezano na brskanje preko spletnih iskalnikov in na iskanje na spletu objavljenih novic. Skoraj 70 odstotkov slovenskih spletnih uporabnikov najmanj tedensko uporablja splet za ta namen. Sledi poslušanje radia ali glasbe; najmanj tedensko radio ali glasbo posluša 40 odstotkov slovenskih spletnih uporabnikov. Kar 28 odstotkov spletnih uporabnikov pa najmanj tedensko uporablja razne spletne bančne storitve, medtem ko jih 24 odstotkov spremlja spletne male oglase. 22 odstotkov spletnih uporabnikov tedensko ali pogosteje koristi splet za raziskovalno delo in v izobraževalne namene. Temu sledi uporaba spleta najmanj tedensko za brskanje po bančnih straneh (17 odstotkov), brskanje po spletnem telefonskem imeniku (15 odstotkov), pridobivanje turističnih informacij (10 odstotkov), pridobivanje informacij o borzi in vrednostnih papirjih (6 odstotkov), nakupovanje preko spleta v Sloveniji (5 odstotkov) in nakupovanje preko spleta v tujini (4 odstotke).

Slika1: Uporaba spleta tedensko ali pogosteje (možnih je bilo več odgovorov)

Vir: MOSS, december 2012

Valuta MOSS je mesečni doseg


Valuta MOSS december 2012 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju med 1. in 31. decembrom 2012. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije, pridobljenim s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS, pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.


Doseg vseh 104 merjenih strani v obdobju med 1. in 31. decembrom 2012 znaša 1.370.152 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 104 spletnih strani so v tem obdobju opravili nekaj več kot 689 milijonov prikazov. Decembra 2012 znaša ocenjen dodatni doseg (tujina) 774.665 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk lociranih izven Slovenije.

Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ), v obdobju 2009/2012 jo izvaja družba Valicon iz Ljubljane s podizvajalcem podjetjem Gemius.

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več