Na splet še vedno v veliki večini od doma English

Na splet še vedno v veliki večini od doma

Po zadnjih podatkih MOSS spletni uporabniki še vedno večino svojih spletnih aktivnosti vršijo od doma, skoraj 90 odstotkov je takšnih, ali v službi, nekaj več kot 20 odstotkov. Deleži primerjave uporabe spleta na izpostavljenih lokacijah so primerljivi v celotnem merjenem obdobju.

V primerjavi z istim obdobjem v 2009 pa je zaznati povečano uporabo spleta na javnih lokacijah, kot je na primer v šoli ali na fakulteti, v klubih ali kiberkavarnah in v knjižnicah; po zadnjih dostopnih podatkih je spletnih uporabnikov, ki uporabljajo (tudi) javne dostope do spleta, skoraj 20.000 več; govorimo o 38-odstotnem povečanju uporabe.

In kdo so osebe, ki do spleta dostopajo tudi preko javno dostopnih lokacij? To so v večini ženske (52 odstotkov), spletni uporabniki iz starostne skupine od 15 do 24 let (55 odstotkov) in še šolajoči se spletni uporabniki (80 odstotkov), ki internet v 76 odstotkih uporabljajo večkrat dnevno.

Slika1: Mesto dostopa do spleta.
 

Vir: MOSS, 2009, 2010, 2011, 2012


Vas zanima več? Pišite nam na moss@valicon.net.
 

Valuta MOSS je mesečni doseg


Valuta MOSS november 2012 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju med 1. in 30. novembrom 2012. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije, pridobljenim s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS, pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.
Doseg vseh 104 merjenih strani v obdobju med 1. in 30. novembrom 2012 znaša 1.332.164 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 104 spletnih strani so v tem obdobju opravili nekaj več kot 700 milijonov prikazov. Novembra 2012 znaša ocenjen dodatni doseg (tujina) 733.114 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk lociranih izven Slovenije.
 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več