Postani uporabnik English

Postani uporabnik

Kako postanem uporabnik?

Status uporabnika je namenjen izdajateljem spletnih medijev, katerih skupni doseg v tekočem letu trajanja projekta MOSS ne presega 8 % skupnega dosega vseh sodelujočih v projektu MOSS. 8 % skupnega dosega je pri cca 117.000 različnih slovenskih uporabnikih na mesec.

Za nove uporabnike, ki prvič sodelujejo v MOSS, se za določitev statusa (uporabik ali pristopnik) upoštevajo podatki o edinstvenih obiskovalcih na podlagi internih meritev uporabnika ali drugih relevantnih meritev obiskanosti spletnih strani.

Če uporabniku v posameznem koledarskem letu sodelovanja v MOSS povprečje skupnega dosega lastnih spletnih medijev preseže 8 % dosega, je izdajatelj dolžan vstopiti v projekt MOSS kot pristopnik, v nasprotnem primeru izgubi pravico do namestitev merilnih kod in uporabe rezultatov MOSS.

Kaj pridobijo uporabniki s sodelovanjem v MOSS?

Uporabniki s podpisom pogodbe o sodelovanju in plačilom uporabnine pridobijo pravico do namestitve merilne kode na svoje spletne medije ter pravico do uporabe rezultatov MOSS v omejenem obsegu, nimajo pa pravice do udeležbe ali glasovanja v okviru organov projekta MOSS.

Uporabnik prejme dostop do spletne aplikacije za dnevno spremljanje podatkov za lastne spletne medije, vsak mesec sodelovanja pa prejme tudi standardizirano poročilo o obiskanosti (certifikat MOSS) z rezultati lastnih spletnih strani.

Certifikat vsebuje sledeče podatke:

  • Podatki o dosegu spletnega medija: izmerjen doseg Slovenija, ocenjen dodatni doseg tujina, mesečni, tedenski in dnevni promet, povprečno število prikazov na obiskovalca, povprečno število obiskov na obiskovalca, povprečen čas na obiskovalca;
  • Podatki o sociodemografski strukturi slovenskih obiskovalcev spletnega medija: spol, starost, izobrazba, status, povprečni mesečni neto dohodek, regija.

Finančna obveznost uporabnika MOSS

Edina finančna obveznost uporabnika je plačilo letne uporabnine za vsak sodelujoči spletni medij. Uporabnina MOSS je določena v fiksnem znesku:

  • 250,00 € + DDV za spletna mesta, ki v tekočem letu ne presegajo 3 % skupnega dosega vseh spletnih mest merjenih v MOSS. 3 % skupnega dosega je pri cca. 45.000 različnih slovenskih uporabnikih na mesec.
  • 350,00 € + DDV za spletna mesta, ki v tekočem letu ne presegajo 8 % skupnega dosega vseh spletnih mest merjenih v MOSS. 8 % skupnega dosega je pri cca 117.000 različnih slovenskih uporabnikih na mesec.

Uporabnina se zaračunava na posamezen spletni medij za tekoče leto (ne glede na datum vstopa uporabnika) in se lahko za naslednja leta trajanja projekta MOSS spremeni s sklepom, ki ga sprejme pristojni organ projekta MOSS in o njem pisno obvesti uporabnika.

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več