Postani pristopnik English

Postani pristopnik

Kako postanem pristopnik?

Vsi izdajatelji spletnih medijev, ki bi želeli biti vključeni v meritve v okviru projekta MOSS in katerih skupni doseg spletnih medijev v posameznem letu trajanja projekta MOSS presega 8 % skupnega dosega vseh sodelujočih spletnih medijev, sklenejo pogodbo o pristopu k projektu MOSS in s tem pridobijo status pristopnika za obdobje do 31.12.2018. 8 % skupnega dosega je pri cca 117.000 različnih slovenskih uporabnikih na mesec.

Kaj pridobijo pristopniki s sodelovanjem v MOSS?

Pristopnik pristopa k projektu MOSS pri Slovenski oglaševalski zbornici z namenom sodelovanja pri upravljanju, financiranju, nadzoru in uporabi rezultatov projekta MOSS. Pravico do uporabe rezultatov MOSS pridobijo pristopniki s podpisom pogodbe in z izpolnitvijo finančnih obveznosti do projekta MOSS.

Vsak pristopnik k MOSS prejme dostop do spletne aplikacije za dnevno spremljanje podatkovza lastne spletne medije, vsak mesec sodelovanja prejme standardizirano poročilo o obiskanosti (certifikat MOSS) z rezultati lastnih spletnih strani ter za mesečno spremljanje rezultatov vseh merjenih mest v MOSS.

Finančne obveznosti pristopnika k projektu MOSS

Status pristopnika je pogojen s članstvom ali pridruženim članstvom v Slovenski oglaševalski zbornici. Slednje znaša za 2016 350 € + DDV na založnika na leto.

Stroška, ki sta neposredno vezana na pristop k projektu MOSS, pa se delita na fiksni in variabilni del:

  • Članarina MOSS - enotni fiksni znesek v višini 250,38 € + DDV, ki ga enkrat letno plačujejo vsi založniki pristopniki.
  • Pristopnina MOSS - variabilni znesek, ki ga letno plačujejo pristopniki in se zaračunava za vsak spletni medij posebej.

Višina pristopnine se za posamezni spletni medij določi na podlagi povprečnega dosega MOSS v preteklem koledarskem letu in ni nižja od 250,00 € + DDV. V kolikor pristopnik pri merjenju sodeluje prvič, se pristopnina za prvo leto sodelovanja izračuna na podlagi podatkov internih meritev pristopnika ali drugih relevantnih meritev obiskanosti spletnih strani.

Pristopnik na podlagi izstavljenih faktur, dvakrat na leto nakaže sorazmerni delež (polovico) letnega zneska pristopnine na račun SOZ. Plačilo celotne letne članarine (250,38 € + DDV) zapade v plačilo s plačilom prve polovice letne pristopnine. 

Za infornativni izračun pristopnine vašega spletnega medija, nam pišite na petra.prelog@soz.si ali pokličite na 01 439 60 57, lahko pa kar izpolnite prijavnico o sodelovanju spletnega medija v projektu MOSS, na podlagi katere vas bomo pred podpisom pogodbe obvestili o višini pristopnine za vaš spletni medij.

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več