Pogoji uporabe spletnega mesta Slovensko

Pogoji uporabe spletnega mesta

Omejitev odgovornosti

To spletno mesto je bilo oblikovano z namenom omogočiti splošno informacijo o projektu Merjenja obiskanosti spletnih strani - MOSS.  MOSS je valutna medijska raziskava, ki poteka v okviru Slovenske oglaševalske zbornice - SOZ. Vsebine spletnega mesta so informativnega značaja. SOZ ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena kot posledica uporabe informacij na spletnem mestu. Pridržujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

SOZ bo z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta skušala zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamčimo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. SOZ ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. SOZ si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzemam odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb. Niti SOZ niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Lastnik avtorske pravice je SOZ, zato je prepovedana kakršnakoli nepooblaščena uporaba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del tega spletnega mesta.

Izključni imetnik pravic iz naslova intelektualne lastnine na podatkih, avtorskih delih in bazah podatkov MOSS je SOZ. Moralne avtorske pravice tega spletnega mesta so last avtorjev in so neodtujljive, izključni imetnik časovno in prostorsko neomejenih materialnih avtorskih pravic tega spletnega mesta pa je SOZ.

Posamezne podatke, objavljene na spletnem mestu, je dovoljeno reproducirati izključno v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o pravicah intelektualne lastnine ter druga obvestila in opozorila. Na vsaki reprodukciji v kakršnikoli obliki in za kakršenkoli namen mora biti

  • v obdobju 2013-2015 kot vir naveden: »© Slovenska oglaševalska zbornica, projekt MOSS«, izvajalec MOSS: »Izvajalec projekta MOSS je družba Gemius Adria d.o.o.« in obdobje, na katerega se nanašajo uporabljeni podatki MOSS;
  • v obdobju 2016-2018 kot vir naveden: »© Slovenska oglaševalska zbornica, projekt MOSS«, izvajalec MOSS: »Izvajalec projekta MOSS je družba Ipsos d.o.o.« in obdobje, na katerega se nanašajo uporabljeni podatki MOSS.

Varovanje zasebnosti

V kolikor bo SOZ od uporabnikov spletnega mesta pridobila osebne podatke, se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za izboljšanje uporabe spletnega mesta ter v namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam.

Veljavnost

Z vstopom na spletno stran izjavljate, da ste seznanjeni in se v celoti strinjate z vsemi pogoji uporabe spletnega mesta.

Copyright © 2016 Slovenska oglaševalska zbornica - SOZ. Vse pravice pridržane.

SOZ Slovenska oglaševalska zbornica
1.1.2016

 

Become a user

By signing an agreement on cooperation and upon payment of a participation fee, users gain the right to install the code for measurement on their websites and the right to use the results of the MOSS Project to a limited extent.

More

MOSS

Commissioned by: SOZ
Funded by: MOSS Members
Carried out by: IPSOS

More

Become a member

A member may participate in the MOSS Project by joining the Slovenian Advertising Chamber if they want to participate in the management, financing, and monitoring and want to use the results of the MOSS Project.

More